โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยดวงตะวัน

ติดต่อเรา


ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน

ที่ตั้ง : 59 หมู่ 7 ถนนบางขันธ์-หนองเสือ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-901-1040

แฟกซ์ 02-901-1428

เว็บไซด์ www.duangtawan.ac.th

อีเมลล์ duangtawan9@gmail.com

Map

© 2022 โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน