โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยดวงตะวัน

สารจากผู้ก่อตั้ง


ทุกคนล้วนมีวันเวลาในวัยเด็กเพียงครั้งเดียว ผ่านแล้วย่อมผ่านเลยไป โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน ก่อตั้งขึ้นเพื่อรักษาช่วงเวลาในวัยเด็กนั้นให้สดใส ร่าเริง ผมไม่อยากให้วันเวลาที่สดใสเหล่านี้ ต้องถูกพรากไป ด้วยเพียงแค่ความเห็นแก่ตัวของคุณพ่อคุณแม่ ที่คาดหวัง ที่ใฝ่ฝันให้ลูกน้อยต้องเดินไปตามเส้นทางที่คุณพ่อคุณแม่ขีดไว้

ไม่ว่าความหวัง ความฝันนั้นจะเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ควรถูกนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อทำลายความสดใสของวัยเด็ก เด็กควรจะมีช่วงเวลาที่มีความสุข สนุกสนานไปกับการเล่น ได้รับการเลี้ยงดูที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นในสถานที่ที่ปลอดภัย

โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน ไม่มีหลักการใดมากไปกว่า การที่เราจะให้สัญญากับคุณพ่อคุณแม่ว่า ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่จะกินอิ่ม นอนหลับ ปลอดภัย เติบโตและเรียนรู้ตามวัยอย่างมีความสุขที่นี่

การเรียนรู้ของเด็ก ๆ ที่โรงเรียนอนุบาลดวงตะวันดำเนินไปตลอดเวลาท่ามกลางความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ เด็กๆ จะเสาะแสวงหาความรู้ด้วยความกระตือรือร้นเพราะเด็ก ๆ ได้ลงมือทำได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ความรู้เหล่านี้จะถูกสร้าง โดยตัวเด็กเอง และคงอยู่ชั่วชีวิตเพราะไม่ได้มาจากการท่องจำ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่หลากหลาย เช่น เรียนคณิตศาสตร์จากการเล่นบล๊อก พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก จากการร้อยดอกไม้ ปั้นดินเหนียว เรียนวิทยาศาสตร์จากการปลูกพืชผักสวนครัว เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ จากการร้องเพลง การฟังนิทาน พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่จากการขี่จักรยาน เล่นเครื่องเล่นสนาม พัฒนาประสาทสัมผัส จากการเล่นทราย การเดินเท้าเปล่า

เด็กอนุบาลดวงตะวันจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่หนักแน่น มั่นคง และเป็นคนดีของสังคม เพราะเด็ก ๆ เติบโตท่ามกลาง ความรัก ความอบอุ่น จากคุณครูและคุณพ่อคุณแม่ ท่ามกลางความสงบของธรรมชาติ

ด้วยความนับถือ

นายดลศักดิ์ ไทรเล็กทิม
ผู้ก่อตั้ง


© 2022 โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน