โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยดวงตะวัน

เกี่ยวกับเรา


สีประจำโรงเรียน

ชมพู-ฟ้า หมายถึง โรงเรียนแห่งความสุข สงบ ที่เต็มไปด้วยพลังที่แจ่มใส

สีชมพู หมายถึง พลังที่แจ่มใส เต็มไปด้วย ความรัก ความอ่อนหวาน

สีฟ้า หมายถึง ความสุข ความสงบ ความขยันขันแข็ง


คติพจน์

ทอแสงแห่งปัญญา พัฒนาคุณธรรม


การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลดวงตะวันออกแบบอาคารและบริเวณโรงเรียนให้กลมกลืนกับธรรมชาติ โดยใช้วัสดุที่ไม่ดูดซับความร้อน อาคารเรียนเป็นอาคารชั้นเดียวและสองชั้น หลังคาสูง ประตูหน้าต่างรอบด้าน เพื่อให้เด็ก ๆ ใช้ห้องเรียนโดยใช้เครื่องปรับอากาศน้อยที่สุด ภาพถ่ายสถานที่และบริเวณอาคาร

สภาพแวดล้อมของโรงเรียนถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย แปลงเกษตร และพื้นที่สีเขียวจำนวนมาก

© 2022 โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน